Impresszum

mottó:

"A LÉTEZÉS?  Harc az IGAZSÁG ellen!....
Csatlósa abban a csalárd HAZUGSÁG.....
 Ám ha a győzelmük végre kivívják............
Zsákmányuk lészen a VÉGSŐ IGAZSÁG!

Kedves Olvasó!

Ne haragudjon rám, ha más, szórakoztatóbb témát keresett, hiszen a saját megítélésem szerint is e furcsa gyűjtemény csak kevés izgalmat kínál. Mégis bízok abban, hogy azokat, akik elgondolkodnak a világ, a létezés dolgain, érdekelhetik az itt leírtak.

Mert a tanult és az érzékelt világok közötti számos ellentmondást felfedezve, csupán mérnöki képzettséggel határoztam el, hogy megpróbálok egy -a magam számára hihetőbb- egységesebb világképet:  múltat...jelent...jövőt találni.

És mert az említett ellentmondásokat az élet minden területén, sajnálatos módon a tudományokban (filozófiában, matematikában, csillagászatban, művészetekben, történelemben) fellelni véltem, kénytelen voltam "muszáj- polihisztorként" tevékenykedni.

Amihez előbb a kérdéseket kellett megfogalmaznom: vagyis filozófiai alapot keresnem, és amelyet- ki gondolta volna- hogy éppen a Bibliában, a Világosság (Fény) teremtésében találtam meg?

Attól kezdve, hogy a tudatos létezés megismerhető, és megismerhetetlen építőelemeiről szóló ősi tudósítását megértettem, a dolgok mindenütt- a matematikában, csillagászatban, történelemben- szépen a helyükre álltak, szétoszlatva a korábbi káoszt (tohu va bohu).

Ezért, ha van valami ebben a gyűjteményben, ami "Jó", az Istennek köszönhető.

Ami pedig hiba van benne, azt én követtem el. Mea culpa! 

 

A szerző: Forrai György (mérnök)

Nem sokkal a nagy világ- égést követően, 1946-ban, Budapesten születtem. 

Édesapám végigjárta a fázós körutat Kijev- Kurszki csata- Lengyelország útvonalon. Családunk fennmaradása, csakúgy mint másoké is, a csodával határos. 

Gyermekkorom családi emlékezete, az akkori jelenkor, a forradalom és azt követő időszak történései alakították gondolkozásomat úgy, hogy kezdettől a valóság kompromisszum nélküli megismerésére törekedjek, bárhol, és bármiben. Miért nem az igazságot említem? Mert az egészen más jelentésű, mint amire gondolok.

Hogy pedig a valóságot megismerhessem, a mérnöki pálya nem rossz kiindulás volt.  Így először az áramlástan, a matematika egyszóval a reál tárgyak vezettek el addig a pontig, ahol meg kellett értenem- a valóság, a tudatosan létező világ megismeréséhez nem elegendő pusztán a logika! A hiányzó tényezőt: a filozófiát egyre tudatosabban kerestem, és leltem fel ott, ahol a legkevésbé vártam volna- a Bibliában.

Így az a világ, amelyben most élek, számomra már kellőképpen "gömbölyű". Akármely szegmense felé fordulok, megtalálom benne a közös középpontot. Illetve felfedezni vélem azt, ha az valahol hiányzik, és akkor gondolom úgy, hogy: "ez nem igazság"- erről írnom kell! 

Ezen a honlapon tehát elsősorban erről írok, legyen az filozófia, matematika, csillagászat, történelem, vagy bármi, amit eltorzulni gondolok.

Közben kicsit azt kívánva, bárcsak ne lenne igazam...