0. Kötet: Bevezetés

Tisztelt Olvasó

Az 1. kötetben saját verseimet mutatom be. A többes szám azonban kissé eltúlzott, mivel nincs túl sok belőlük, és nem is nagyon valószínű, hogy később lesz. De hát- ők is hozzám tartoznak...

Megjegyzem: még a "kötet" megnevezésük is megtévesztő, hiszen az legtöbbször terjedelmes műre utal.

A 2. kötetben viszont szeretnék sok verset idézni, kedvenc szerzőimtől. Némelyek érzelmileg, mások gondolatilag fogtak meg, s váltak szemléletem, s így a könyvben megfogalmazott gondolataim alapjává. Ezért megtörténhet, hogy rövid kommentárokat is írok hozzájuk.