1. Rész: Fizika (gravitáció, fény)

A téma- térképen ehhez a részhez három kötet címe van feltüntetve, melyek közül jelenleg csak a harmadik olvasható.

Az 1. kötet a "Töltés Fizika" a fizika alapjaival foglalkozna újszerű nézőpontból: a "töltéseket" ugyanis nem fizikai, hanem tudati tényezőkként, egyfajta "tervként" kezeli, amelyek váltakozva külön, és együtt is az anyagi világ tulajdonságait alakítják. A fizikai részecskék csupán e töltések "hordozói", tulajdonságaikat az határozza meg. Így maga a töltés nem lehetne valamiféle részecske- viszont ugyanazon töltés sokféle részecskében, a tömegtöltés az univerzumunkat alakító csaknem mindegyikben megtalálható. A fény például e szemlélet szerint nem csupán valamiféle elektromágneses jelenség, amely egy hipotetikus vákuumban játszódik le (V-EM), hanem "gravinercionális- elektromágneses (GI-EM) hullámjelenség- a tömegtöltés és az elektromos töltések periódikus átmenete, amelyhez nem kell vákuum, mert önmaga képezi az univerzum anyagi-energetikai bázisát.

.A 2. kötet a gravitáció tárgykörével foglalkozna, amelyet a szerző szerint a fizika Newton óta nem fejezett be. Amelynek nem csak a tömegvonzás, hanem a tehetetlenség, a relatív tömegnövekedés, antigravitáció szintén a szerves részét képezik, és valamely továbbfejlesztett klasszikus fizika tárgykörében vizsgálhatók.

Félreértésre adhat okot a "tömegpont", és a tömegvonzás mai napig nem megfelelő, "kvázivektoriális" megfogalmazása. 

A harmadik, már fennlévő kötet csupán érinti ezeket a kérdéseket, amelyekről szerző az "általános árapály" (lásd. 2 rész) tárgykörét is érintő könyvet szándékozik írni.